Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Νομικά Θέματα Πληροφορικής" πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία με θέμα: Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο. Πραγματοποιείται αναφορά για το ρόλο των προσωπικών δεδομένων στο internet καθώς και λύσεις που βρίσκονται σε έρευνα για την αντιμετώπιση της κακής χρήσης αυτών.

Κατέβασμα της παρουσίασης