McAfee Labs Stinger


Το McAfee Labs Stinger μπορεί να απομακρύνει worms και ιούς από το σύστημα σας μετά από μια «μόλυνση», καθώς εμπεριέχει μια μεγάλη βάση δεδομένων για τους πιο σύγχρονους και δημοφιλείς ιούς όπως και τις παραλλαγές τους.

Η νέα έκδοση του προγράμματος μπορεί να αναγνωρίζει 2.534 ιούς, trojans και άλλα συναφή κακόβουλα προγράμματα. Μια λίστα αυτών μπορείτε να βρείτε μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Κατέβασέ το